МОБИЛИС

 

Важни информации

Термал Трансфер Печатење

Одберете Термал Трансфер Печатач на самолепливи етикети, тектилни етикети и картони во ролна. Можете да печатите во една боја со црн или рибон во боја. Можете да одберете и печатење во две бои или двострано печатење на картонски материјали и текстилни етикети.

Во системот на печатење како опција се на избор и периферни уреди за отскување или перфорирање на етикети и картони, надворешен намотувач и одмотувач при користење на многу поголеми ролни на етикети ( со дијаметар до 300 мм ).

При систем на автоматско печатење и аплицирање одберете додатен уред Апликатор. Во колку имате потреба од додавање на етикети при полуавтоматски процес, одберете Додавачи на етикети "Label dispenser". 

 

Најдобар избор на рибон

Одберете го најквалитетниот рибон ТР 4085+ со ИСЕГА сертификат за заштита на храна и врвна заштита од статички електрицитет на вашата термална глава кој допринесува за продолжување на животниот век на главата за 1/3 од оптимумот. Статичкиот електрицитет е причинител за лош и слаб отисок на вашиот баркод.

ISEGA сертификат за заштита на храна...

 


Апликации и примена

 • Во призводство и дистрибуција на храна
 • Во администрација
 • Во магацинско работење
 • Транспорт и логистика
 • Аеродроми
 • Фармакологија
 • Медицина
 • Автомобилска индустрија
 • Електроника
 • Инвентаризација
 • Попис на основни средства

 

Мобилис сертификати :

 

МОБИЛИС дооел, Скопје          02/ 3079 506          info@mobilis.mk          www.mobilis.mk