МОБИЛИС

 

СЕРВИС

За сервис во гарантен и вонгарантен рок можете да се јавите или пратите маил на нашите контакт информации.

 

   

Инфомации на: 02/ 3079 506

Испрати меил: info@mobilis.mk

 

МОБИЛИС дооел, Скопје          02/ 3079 506          info@mobilis.mk          www.mobilis.mk