МОБИЛИС

 

ПРОДУКТИ

СИСТЕМ НА ПЕЧАТЕЊЕ, АПЛИЦИРАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА

 

  • Одберете Термал Трансфер Печатач за печатење на етикети и текстилен материјал, десктоп, индустриски или преносни, со работа преку компјутер или самостојни, со печат во ДВЕ БОИ или ДВОСТРАН ПЕЧАТ
  • Димензија и квалитет на вашата етикета/ текстилна етикета
  • Рибони, црни и во боја со квалитет што ке го одреди квалитетот на вашиот печат
  • Периферни уреди, отсекувач, намотувач, додавач на етикети
  • Апликатори на етикети, автоматски за линиско производство или рачни апликатори
  • Баркод читачи на 1Д и 2Д баркодови, мобилни уреди за собирање на податоци, линиски верификатори на баркодови
  • Побарајте резервна глава и ролер за вашиот ТТ печатач
  • Примена во сите области на работа

Застапени брендови

     

МОБИЛИС дооел, Скопје          02/ 3079 506          info@mobilis.mk          www.mobilis.mk