МОБИЛИС

 

АПЛИКАТОРИ

A+ with applicator A1000 

Заедно со A2 +, А4 + и А6 + печатари A1000 апликаторот значи ефективно решение за двете, полу-автоматско работење и за интеграција во автоматизирани производни линии.
За работа потребен е компримиран воздух од 4,5 бара.

    

 

A+ with applicator A1000                                  Applicator A3200

Апликатор A3200 - барање во реално време

A3200 апликаторот се користи со полу-автоматско налепување на етикетите, кои се печатени со A2 + / А4 + печатачи.
Ротирачкиот цилиндар овозможува позиционирање на етикетата помеѓу 45 ° и 90 °, кој потоа налепува етикети на производот преку кратки отсечни удари.

adapter PS5   

Се ​​применува во процес на налепување на етикети на производите на подвижна лента. Сензорот за производ го активира процесот на печатење. Со почеток на налепување, во исто време започнува печатење на следната етикетата.
Транспортната брзина и брзината на печатење треба да бидат синхронизирани
.

прочитај повеќе ...

РАЧНИ АПЛИКАТОРИ TOWA

Рачни апликатори за етикети TOWA - Made in Japan:

APN-30                        APN-60                     APN-100

За етикети со ширина:      20-30 мм                      25-60 мм                  50-100 мм

прочитај повеќе ...

МОБИЛИС дооел, Скопје          02/ 3079 506          info@mobilis.mk          www.mobilis.mk